GTR – inwentaryzacja trasy tramwajowej

Projekt obejmuje przebudowę torowiska warz z siecią trakcyjną od os. Lecha do ronda Żegrze, przebudowę przystanków, fragmentów ulic kolidujących z trasa tramwajową, rozbudowę ronda Żegrze (w tym rozbiórka przejścia podziemnego), wyposażenie infrastruktury drogowo-kolejowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa, przebudowę i budowę nowych chodników oraz dróg rowerowych, przebudowę i budowę infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę systemu monitoringi wizyjnego oraz wycinkę i nasadzenia drzew.

Copyright © M2Studio 2018 | All rights reserved |