Działania promocyjne – droga ekspresowa S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa), zadanie 2

Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Baltica” obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia. Jednocześnie planowana trasa S61 będzie obsługiwała ruch międzyregionalny, łącząc słabo skomunikowany rejon Polski północno–wschodniej z jej częścią centralną,jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju..

Do naszych zadań należy:
– projekt i budowa strony internetowej – http://s61-elk-wysokie.pl/,
– przygotowanie broszur informacyjnych,
– dokumentacja zdjęciowa z powietrza,
– dokumentacja filmowa z powietrza.

Wszelkie realizację będą dodawane systematycznie na powyższej stronie.

strona-s61zad2

Copyright © M2Studio 2018 | All rights reserved |